Nasza oferta

Analiza czasu pracy

Szczegółowa analiza danych pobranych z karty kierowcy i pamięci tachografu. Weryfikacja pod kątem naruszeń przepisów, przygotowywanie pisemnych upomnień i adnotacji do naruszeń. Diagnoza i omówienie błędów popełnianych przez kierowców w zakresie obsługi tachografu oraz organizacji pracy i obowiązkowych przerw. Raporty terminów odczytów, kalibracji tachografu, ważności karty. Kompletność i ciągłość danych. .

Ewidencja czasu pracy  

Tworzymy w oparciu o dane cyfrowe, dodatkowe zaświadczenia bądź rejestry, miesięczne ewidencje czasu pracy oraz rejestry absencji. Rozliczamy wynagrodzenie w oparciu o warunki pracy, płacy i dane o czasie pracy. Prognozujemy i proponujemy wysokości zaliczek bądź ryczałtów. Dokonujemy rzeczywistego rozliczenia wypracowanych dodatków do wynagrodzeń. Wystawiamy wniosku urlopowe. Rozliczamy ryczałty, weryfikujemy naruszenia przepisów w zakresie obowiązkowych przerw, odpoczynków i ograniczeń czasu pracy.

Podróże służbowe

Wystawiamy polecenia wyjazdu służbowego. Rozliczamy delegacje ze wszystkimi kosztami (diety, ryczałty noclegowe, rachunki). Uwzględniamy zaliczki przelewowe i gotówkowe. Szacujemy stawki diet i noclegów dostosowując kwoty delegacji to oczekiwań pracodawcy. Samodzielnie pobieramy dane z systemów GPS.

Płaca minimalna za pracę za granicą

Prowadzimy miesięczne rejestry pracy za granicą, z podziałem na państwa i typ pracy / przewozów. Naliczamy wynagrodzenie należne według stawki z danego państwa i rozliczamy dodatek do polskiego wynagrodzenia, jeśli wyrównanie jest konieczne. Przygotowujemy zgłoszenia firmy oraz pracowników oddelegowanych do pracy za granicą. Wnioskujemy o i rozliczamy zaświadczenia A1, przygotowujemy wnioski o karty EKUZ.

Księgowość

Prowadzimy rozliczenia podatkowe w formie książki przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów dla potrzeb ryczałtu, jak również ksiąg handlowych. Zajmujemy się rozliczeniami z tytułu podatku VAT (rejestry, deklaracje, sprawozdawczość). Przygotowujemy deklaracje miesięczne, kwartalne, roczne PIT, CIT, VAT, JPK, danina solidarnościowa). Doradzamy, tłumaczymy i pomagamy na każdym etapie współpracy. Reprezentujemy klienta w trakcie kontroli podatkowej. Zapraszamy po więcej do www.sparkbiuro.pl

Kadry i płace

Prowadzimy akta osobowe pracowników, przygotowujemy umowy, oświadczenia i wzory dokumentów pracowniczych. Przypominamy o terminach badań, szkoleń. Reprezentujemy klienta w trakcie kontroli PIP. Przygotowujemy listy płac i rachunki do umów cywilno-prawnych. Wykonujemy obowiązki rejestracyjne i rozliczeniowe ZUS i US, wystawiamy PITy roczne dla pracowników.

Znajdź nas