Księgowość

Chcąc sprostać wymaganiom i potrzebom klientów rozszerzyliśmy swoją ofertę o usługi księgowo – rachunkowe. Jednak podobnie jak w przypadku ewidencji czasu pracy poszliśmy o krok dalej i zwykłą obsługę księgową rozszerzyliśmy o specjalistyczne analizy i raportowanie księgowe, według potrzeb konkretnych klientów.

 

W czasach gospodarki wolnorynkowej informacja stała się bardzo cennym i często kluczowym zasobem, niezbędnym do sprawnego i efektywnego zarządzania własną firmą, dlatego naszym klientom oferujemy wachlarz dodatkowych usług w zakresie pozyskiwania informacji finansowych, analiz kosztowych oraz symulacji podatkowych.

 

Oferujemy:

  • Obsługę podatkową (księgi handlowe / podatkowa książka przychodów i rozchodów / ryczałt ewidencjonowany / karta podatkowa / pełna ewidencja dla potrzeb VAT / ewidencja środków trwałych)
  • Obsługę księgową (sprawozdania dla banków i innych instytucji finansowych, symulacje finansowe, dofinansowania, pomoc de minimis)
  • Obsługę kadrową (zgłaszanie nowozatrudnionych i zwolnionych pracowników do ZUS, umowy cywilno – prawne, prowadzenie akt osobowych, ewidencja absencji, przygotowywanie umów, regulaminy pracownicze, dobór warunków zatrudnienia, świadectwa pracy)
  • Obsługę płacową (ewidencja czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie delegacji, rozliczanie umów cywilno – prawnych)
  • Inne, jak zakładanie nowych firm w postaci działalności gospodarczej lub spółki cywilnej,  sprawozdania dla GUS, opłata środowiskowa, Viatoll, OC zdolności finansowej, prace interwencyjne z PUP.

 

Swoją ofertę kierujemy głównie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw transportowych, dla których outsourcing usług księgowych jest najkorzystniejszy ze względów finansowych oraz odpowiedzialności prawnej za ewentualne błędy i niedopatrzenia.

 

Współpraca z naszą firmą pozwoli Państwu skoncentrować swój czas i uwagę na działalności zarobkowej,  oddając obsługę podatkowo – prawno – administracyjną specjalistom z branży, a wszystko oczywiście za rozsądną cenę.  

 

 

Poniżej przydatne wzory dokumentów dla naszych klientów:

 


Spis dokumentów kadrowych przekazanych do biura

 

Spis dokumentów księgowych przekazanych do biura

 

Kwestionariusz danych osobowych pracownika

 

ZUA -Rejestracja Pracownika

 

ZWUA -Wyrejestrowanie Pracownika

 

Umowa o pracę wzór

 

Umowa o zlecenie z dietą wzór

 

Umowa zlecenie bez diety wzór

 

Oświadczenie o niekaralności i o przetwarzaniu danych osobowych

 

Oświadczenie o regulaminie

 

Oświadczenie o wymiarze zatrudnienia

 

Oświadczenie o przeszkoleniu kierowcy

Kompleksowa obsługa firm transportowych Spark. Tel. 510-215-235, e-mail: biuro(at)dlatransportu.pl
Copyright © Spark 2011