Ewidencja czasu pracy

Oferujemy Państwu usługi kompleksowe, od sczytania danych z wykresówek, karty kierowcy oraz tachografu, poprzez sporządzenie wszystkich wymaganych przez polskie i unijne prawo raportów i rejestrów, po dokładne naliczenie należnego wynagrodzenia brutto oraz diet.

Do ewidencjonowania czasu pracy kierowców używamy programu 4Trans TachoScan i Rozliczenia. Jest to ten sam program, z którego korzystają polskie organy kontrolne (ITD oraz PIP) a także inspekcje z Niemiec, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii . Program jest na bieżąco aktualizowany, więc mają Państwo gwarancję całkowitej zgodności z przepisami.

Wszystkie naliczenia sporządzamy z użyciem dedykowanego do rozliczania czasu pracy kierowców programu płacowego, co gwarantuje prawidłowość naliczeń w pełnym zakresie.

Ewidencja czasu pracy zgodnie z wymogami Inspekcji Transportu Drogowego obejmuje wprowadzenie danych z wykresówek oraz kart kierowcy do systemu, przetworzenie danych i skonfrontowanie z obowiązującymi normami. Efektem jest raport kontroli czasu pracy w ujęciu tygodniowym, zawierający wszystkie informacje wymagane w czasie kontroli ITD w tym na temat jazdy ciągłej, dobowej, przerw i odpoczynków. Drugim raportem jaki otrzyma każdy nasz klient jest zestawienie aktywności kierowcy w ujęciu miesięcznym, które również zawiera niezbędne podsumowania tygodniowe i miesięczne.

Rozliczanie czasu pracy zgodnie z wymogami Państwowej Inspekcji Pracy dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Głównym dokumentem wymaganym przez organ kontrolny jest miesięczna karta czasu pracy, którą wzbogacamy o zestawienie rozliczonych nadgodzin i dyżurów, przeliczenie wynagrodzenia brutto oraz podsumowanie okresu rozliczeniowego. Dodatkowo na Państwa prośbę bezpłatnie sporządzamy miesięczne zestawienie dni wolnych, wystawiamy wnioski urlopowe, wnioski o rozliczenie nadgodzin i dyżurów

Oferujemy Państwo także wiele raportów i zestawień wspomagających prowadzenie i kontrolę firmy transportowej, w tym:


Klientom, którzy zdecydowali się na pełną ofertę w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców proponujemy również pomoc w prawidłowym prowadzeniu akt osobowych kierowców, przygotowaniu regulaminów pracowniczych, wymaganych przepisami oświadczeń oraz wielu innych dokumentów.

Kompleksowa obsługa firm transportowych Spark. Tel. 510-215-235, e-mail: biuro(at)dlatransportu.pl
Copyright © Spark 2011