dotacje i dofinansowania

Planujesz założyć własną firmę, a może prowadzisz mikroprzedsiębiorstwo i masz pomysł na inwestycje, lub po prostu planujesz rozwój i wprowadzenie nowych produktów / usług, stworzenie kolejnego stanowiska pracy? Nie bierz wszystkich wydatków na własne barki! Skorzystaj ze wsparcia w postaci bezzwrotnych dotacji, dofinansowań lub preferencyjnych pożyczek i kredytów.

 

Nasza  firma powstała w pełni z bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i korzystając z doświadczenia jakie zdobyliśmy w trakcie realizacji inwestycji udzielamy obecnie wsparcia merytorycznego kolejnym zainteresowanym.

 

Znamy różne projekty, ich wytyczne, cele i założenia, dlatego pisząc wniosek i przygotowując załączniki, potrafimy każdy pomysł opisać tak, by się sprzedał. Doradzamy jakie dokumenty przygotować by zwiększyć szanse na otrzymanie wsparcia. Piszemy całe biznesplany, uzasadnienia do inwestycji i wydatków, przeprowadzamy analizy i prognozowanie finansowe na kolejne lata działalności.

 

A wszystko przy zachowaniu tajemnicy i pełnej dyskrecji gwarantowanej na piśmie. Z nami Twój pomysł się rozwinie i będzie bezpieczny. Nie ma ryzyka, że ktoś go ukradnie i zrealizuje szybciej na własną rękę.

 

Mamy bogate doświadczenie we współpracy z Urzędami Pracy zarówno w zakresie dofinansowań do własnej działalności jak i zwrotów kosztów utworzenia nowego stanowiska pracy, bądź częściowego zwrotu kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (płaca + podatek + ZUS).

 

Pomagamy również uzyskać dofinansowania z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), obsługujemy SOD (system obsługi dofinansowań) zarówno w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jak również refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

 

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przygotowujemy wnioski o abolicję bądź umorzenia w ramach pomocy DE MINIMIS, a także pozyskujemy dofinansowania do projektów wspomagających poprawę BHP w przedsiębiorstwie. 

Kompleksowa obsługa firm transportowych Spark. Tel. 510-215-235, e-mail: biuro(at)dlatransportu.pl
Copyright © Spark 2011