Doradztwo

Nieznajomość prawa szkodzi’ ta wiekowa prawda jest wciąż aktualna, dlatego szkolenia są bardzo ważnym elementem sukcesu każdej firmy transportowej. W tej branży przepisy się wciąż zmieniają, ewoluują, a każdą zmianę trzeba poznać, zrozumieć i się dostosować. Oferujemy Państwo szeroki wachlarz szkoleń, aby umożliwić sprawne funkcjonowanie.

Korzystając z doświadczenia nabytego w ciągu kolejnych lat praktyki oraz dużych zasobów wiedzy, organizujemy szkolenia dla właścicieli firm transportowych oraz wszystkich pracujących lub zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku kierowcy.

Nasze szkolenia są unikalne, gdyż nie cytujemy kolejnych ustaw i paragrafów, a normy omawiamy w oparciu o autorskie diagramy i wykresy, dużo bardziej czytelne, łatwiejsze do zrozumienia i zapamiętania. Dużą wagę przywiązujemy do praktycznych aspektów szkolenia.

Oferujemy Państwo autorskie szkolenia wewnętrzne, organizowane dla pracowników danego przedsiębiorstwa, dopasowane do specyfiki działalności, z uwzględnieniem sytuacji, jakie już miały miejsce i przeanalizowaniem błędów. Każdy pracownik, który ukończy szkolenie otrzyma zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie wraz z wykazem omówionych zagadnień.

Organizujemy również otwarte szkolenia tematyczne, na które może zapisać się każdy zainteresowany daną tematyką. Są one zróżnicowane w zależności od grupy odbiorców szkolenia (przewoźnicy, kierowcy, osoby naliczające wynagrodzenie kierowcom) oraz rodzaju działalności (transport krajowy, międzynarodowy, przewóz osób, przewóz rzeczy).


Szkolenia mogą być kierowane do przewoźników, gdzie poza aktualnymi przepisami, normami, nauczycie się Państwo jak prawidłowo prowadzić dokumentacje pracowników, rozliczać wynagrodzenie zgodnie z Kodeksem Pracy i ustawą o czasie pracy kierowców oraz jak zabezpieczyć się przed późniejszymi roszczeniami i karami ze strony PIP lub ITD.

Jednak bardzo ważnym elementem naszej działalności są szkolenia dla kierowców. Wielu nie potrafi prawidłowo operować selektorem tachografu analogowego i błędnie sądzi, że określenie „automatic” oznacza, iż nie muszą w ogóle operować przełącznikiem. Uświadamiamy kierowców pokazując zdjęcia różnych tachografów oraz obrazy wykresówek z różnymi wariantami ustawień, zarówno prawidłowymi jak i błędnymi. Tłumaczymy dlaczego jazda „na łóżku” jest rozwiązaniem krótkowzrocznym i może okazać się bardzo kosztowna.

Dzięki takiemu podejściu każdy kierowca zrozumie ciążące na nim obowiązki oraz konsekwencje złych decyzji, gdyż za „Nieprawidłowe operowanie przełącznikiem grup czasowych (selektorem) w okresie dłuższym niż jeden dzień” grozi do 500 zł mandatu dla kierowcy oraz do 1000 zł mandatu dla przedsiębiorcy.

 

Działając w branży transportowej trzeba być bardzo ostrożnym i elastycznym, gdyż zmiany przepisów i kolejne obowiązki nakładane na przewoźników i kierowców, wymuszają zmiany procedur obowiązujących w firmach. Na szkoleniach informujemy o wszystkich wymaganiach oraz istniejących możliwościach, jednak dopiero doradztwo indywidualne pozwala na stworzenie rozwiązań dedykowanych dla Państwa firmy. Wspólnie opracujemy wzory dokumentów, umów o pracę i zlecenia, regulaminy i inne, w pełni dopasowane do specyfiki działalności firmy.

Jeżeli oczekują Państwo kontroli lub otrzymali protokół pokontrolny, pomożemy się przygotować, sprawdzimy kompletność dokumentów, napiszemy pismo do organu kontrolnego. Każdy zainteresowany może skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia, jakie zdobyliśmy uczestnicząc w poprzednich kontrolach oraz na konferencjach branżowych i szkoleniach.

W swoich szeregach posiadamy również specjalistów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, którzy pomogą stworzyć systemy motywacyjne, opracować listę pozafinansowych motywatorów oraz określić potencjalne stresery i metody niwelowania ich wpływu na pracowników.

Dla osób zainteresowaniem doradztwem finansowym wskażemy instytucje zajmujące się przyznawaniem wsparcia w postaci preferencyjnych pożyczek lub udzielaniem poręczeń kredytowych na inwestycje w firmy transportowe oraz zakup środka transportu, maszyn. Przygotujemy wymagane dokumenty, analizy, biznes plan.

Kompleksowa obsługa firm transportowych Spark. Tel. 510-215-235, e-mail: biuro(at)dlatransportu.pl
Copyright © Spark 2011