Zmiany w Spark

oraz ustawy o transporcie drogowym, która została uchwalona w dniu 15-07-2011. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku ustaw, a więc DZISIAJ.

Celem ustawy jest zastąpienie, stosowanego na podstawie art. 31 zaświadczenia („żółtej tarczy”) oraz formularza zaświadczenia określonego w pierwotnym tekście decyzji 2007/230/WE, nowym – rozszerzonym wzorem zaświadczenia określonym w decyzji 2009/959/UE, zmieniającej ww. decyzję 2007/230/WE. Zmiana ustawy z dnia 6 września 2001 r. o czasie pracy kierowców powoduje, że
będzie używany tylko jeden rodzaj zaświadczenia, a nie jak przed zmianą dwa rodzaje.

 

UWAGA !!!

Dalsze używanie starych wzorów zaświadczeń zagrożone jest karą :

Wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne z naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w odpowiednie dokumenty – 500zł

Kompleksowa obsługa firm transportowych Spark. Tel. 510-215-235, e-mail: biuro(at)dlatransportu.pl
Copyright © Spark 2011