Wymiana praw jazdy

Do 10 września należy wymienić prawa jazdy na nowe - już w wersji zawodowej. Dotyczy to wszystkich, którzy nabyli prawo do prowadzenia pojazdów kategorii C do dnia 31 grudnia 2000 roku oraz kategorii D do dnia 31 grudnia 2005 roku.

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy posiadający prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydane do dnia 10.09.2008r. oraz kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydane do dnia 10.09.2009r., którzy chcą wymienić prawo jazdy na zawodowe, zobowiązani są wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego, co jest niezwykle istotne, gdyż orzeczenie lekarskie lub psychologiczne będzie nieważne jeśli zostało wystawione przed zakończeniem szkolenia.

Przepisy regulujące obowiązek wymiany praw jazdy znajdziesz TUTAJ a terminy kolejnych etapów wymian dokumentów przebiegają następująco:

 

2. Kierowca wykonujący przewóz drogowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

1) 10 września 2009 r. — w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;

 

2) 10 września 2010 r. — w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,

b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;

 

3) 10 września 2011 r. — w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,

b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;

 

4) 10 września 2012 r. — w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,

b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;

 

5) 10 września 2013 r. — w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,

b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;

 

6) 10 września 2014 r. — w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie

od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

 

3. Kierowcy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego oraz wykonać badania lekarskie i psychologiczne, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.

 

 

Ważną kwestią, która pozostaje w mediach przemilczana jest odpowiedzialność za wymianę prawa jazdy oraz koszty z nią związane. Jeżeli kierowca posiada stałe zatrudnienie związane z koniecznością posiadania uprawnień takich jak prawo jazdy C lub D, to obowiązek skierowania go na kurs okresowy oraz do lekarza i psychologa spoczywa na pracodawcy. To on powinien również pokryć koszty związane z wymianą prawa jazdy, i to on ponosi odpowiedzialność w przypadku zatrzymania przez służby kontrolne kierowcy bez aktualnych uprawnień. W takim przypadku może dojść do zatrzymania pojazdu i kierowcy, celem sprowadzenia drugiego kierowcy z ważnymi kwalifikacjami lub nawet odholowaniem pojazdu na parking.

Można się zabezpieczyć przed kosztami związanymi z wyszkoleniem kierowcy i jego szybkiej rezygnacji z pracy, podpisując na przykład tak zwaną "lojalkę", w której będzie określone zobowiązanie pracownika do przepracowania w przedsiębiorstwie pracodawcy określonego czasu lub w przypadku wcześniejszego odejścia z pracy, do zwrotu części poniesionych przez pracodawcę w związku z uzyskaniem nowego prawa jazdy kosztów.

 

Kompleksowa obsługa firm transportowych Spark. Tel. 510-215-235, e-mail: biuro(at)dlatransportu.pl
Copyright © Spark 2011