Ryczałt za nocleg dla kierowcy

Każdy pracodawca ma obowiązek wypłacenia pracownikowi, w tym kierowcy, ryczałtu za nocleg, jeśli nie wykaże on faktury lub rachunku za hotel / pokój itd. Zapewnienie przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w pojeździe wyposażonym w miejsce do spania, nie zwalnia go z konieczności wypłacenia ryczałtu za nocleg, gdyż nie spełnia ono podstawowych warunków socjalno – sanitarnych. Obowiązkowo kierowca musi mieć dostęp do łazienki i toalety, których koszt ponosi pracodawca. Dlatego warto w regulaminie uściślić kwestię noclegów oraz powiadomić kierowcę o zasadach odbierania noclegów oraz późniejszego ewidencjonowania ich przy rozliczaniu delegacji.

 

Jeżeli nocleg odbywa się na parkingu, na którym kierowca ma dostęp do łazienki z prysznicem oraz toalety to można uznać wymagania minimum sanitarnego  jako spełnione i nie trzeba wypłacać ryczałtu, a jedynie pokryć koszty korzystania z łazienki i toalety, które kierowca deklaruje na dokumencie rozliczenia delegacji. Jeśli jednak kierowca zmuszony był pauzować gdzieś na poboczu lub parkingu bez dostępu do pomieszczeń sanitarnych, ryczałt  należy wypłacić.

 

Jeżeli pracodawca nie wprowadził w regulaminie lub obwieszczeniu własnych zasad rozliczania diet wraz z ryczałtem za nocleg, to obowiązują podstawowe zapisy z rozporządzeń dla jednostek budżetowych:

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1990, z późn. zm.) – nocleg w § 7

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1991, z późn. zm.) – nocleg w § 9

 

Zgodnie z przepisami aby kierowcy należał się ryczałt za nocleg, musi on trwać minimum 6 godzić pomiędzy godziną 21:00 a 07:00.

 

W odniesieniu do podróży na terenie kraju przepisy rozporządzenia nie przewidują górnej granicy kosztu noclegu, który wynosi tyle na ile wystawiony jest dokument poświadczający (rachunek, faktura)  a jedynie ryczałt. Przy wyjazdach zagranicznych koszt powinien mieścić się w granicach ustalonego na ten cel limitu określonego w załączniku do rozporządzenia dotyczącego podróży służbowych poza granicami kraju.

 

Ryczałt przysługuje wtedy, gdy pracownik nie przedstawił rachunku i wynosi:

150% diety – przy delegacjach krajowych,

25% limitu na nocleg dla danego państwa – przy delegacjach zagranicznych (limity na nocleg znajdują się w tabeli na końcu rozporządzenia).

Kompleksowa obsługa firm transportowych Spark. Tel. 510-215-235, e-mail: biuro(at)dlatransportu.pl
Copyright © Spark 2011