Pojazd do 3,5 tony a tachograf

Obowiązek rejestrowania czasu pracy kierowcy zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006 dma zastosowanie do przewozów rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 3,5 tony z wyjątkami. Należy więc pamiętać, że gdy do busa lub półciężarówki o DMC poniżej 3,5 tony doczepimy przyczepę, to w przypadku wykonywania przewozu dla potrzeb działalności gospodarczej, wkraczamy w zakres Rozporządzenia 561 i jesteśmy zobowiązani do rejestacji swojej jazdy, przerw i odpoczynków. 

 

W przypadku przewozów po kraju za okresy podróży bez przyczepy kierowca musi posiadać zaświadczenie zgodne ze wzorem z Rozporządzenia 561 z zaznaczoną pozycją 17 -> prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia 561/2006 i umowy AETR. 

 

Godna uwagi jest możliwość wprowadzenia przez kraje członkowskie UE dodatkowych ograniczeń i obowiązków w zakresie przepisów dotyczących kierowców. W przypadku Niemiec  zgodnie z § 1, ust. 1, pozycja 1 niemieckiego Rozporządzenia w sprawie załóg pojazdów mechanicznych (Fahrpersonalverordnung) kierowcy pojazdów, których ciężar całkowity wraz z przyczepą/naczepą wynosi więcej niż 2,8 t, a maksymalnie 3,5 t, zobowiązani są do dokumentowania czasu jazdy, przerw, innego czasu pracy i odpoczynku w myśl § 1, ust. 6 powyższego Rozporządzenia.


Obowiązek dokumentacji oznacza, że kierowcy pojazdów o masie powyżej 2,8 t i mniejszej niż 3,5 t, w których nie jest zamontowany tachograf, muszą zgodnie z § 1, ust. 6 Rozporządzenia, w połączeniu z § 17 Ustawy o czasie pracy (Arbeitszeitgesetz) o ile nie są objęci wyjątkami uregulowanymi w Rozporządzeniu codziennie zapisywać czas jazdy, wszelkie inne czasy pracy, przerwy i okresy odpoczynku. Każda strona dokumentacji musi zawierać imię i nazwisko kierowcy, datę, numer rejestracyjny pojazdu, stan licznika oraz nazwę miejscowość, w której rozpoczęto i w której zakończono jazdę. Wszystkie dane należy wpisywać bezzwłocznie.

 

Ww. zapisy powinny być prowadzone w formie formularza (tzw. Tageskontrollblatt), który jest dostępny m.in. na stronie internetowej BAG.  

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub Tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompleksowa obsługa firm transportowych Spark. Tel. 510-215-235, e-mail: biuro(at)dlatransportu.pl
Copyright © Spark 2011