Podniesiona kara maksymalna dla kierowcy

Wraz z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym zwiększyła się odpowiedzialność finansowa kierowcy oraz obowiązują nowe taryfikatory kar - dla kierowcy, dla osoby zarządzającej transportem oraz dla przedsiębiorcy.

 

Maksymalna kara dla kierowcy została podniesiona z 1 000 zł na 2 000 zł. Kary za wszystkie ujawnione wykroczenia sumują się, jednak łączna kwota nie może przekroczyć ustalonej w ustawie granicy 2 000 zł.

 

Należy jednak wiedzieć, że taryfikator zawiera wykroczenia za które jednorazowo nakładana jest kara maksymalna i są to:

 

 

13.1.

 

 

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub w cyfrowe urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostało niedozwolone urządzenie dodatkowe wpływające na niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia rejestrującego 

 

 

13.2.

 

Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi

 

13.6.

 

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące, które

zostało odłączone

 

13.7.

 

Samowolna ingerencja w pracę urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe,

wskutek której nastąpiła zmiana wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi

 

13.13.

 

Używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku kierowców

 

13.14.

 

Jednoczesne używanie kilku wykresówek lub kart kierowców  (symulowanie jazdy w podwójnej obsadzie)

 

Wykonyw

 

 

 

anie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w

urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące, które

zostało odłączone

Kompleksowa obsługa firm transportowych Spark. Tel. 510-215-235, e-mail: biuro(at)dlatransportu.pl
Copyright © Spark 2011