Ograniczenie pracy kierowcy w nocy

Ograniczenie pracy kierowcy w nocy do 10 godzin wynika z artykułu 21 Ustawy o czasie pracy kierowców i nie podlega kontroli na drodze, gdyż przepis ten leży w kompetencjach Państwowej Inpskecji Pracy, która jak każdy wie kontroli drogowych nie przeprowadza.

Należy jednak pamiętać, że wiele przepisów związanych z obowiązkowymi przerwami nie podlega kontroli na drodze, co nie znaczy, że można je ignorować. Od 2009 roku pracodawcy zobowiązani są przechowywać ewidencję czasu pracy przez okres 3 lat, a jeśli ewidencję stanowią wykresówki lub odczyty z karty kierowcy, to z tych danych inspektor kontrolujący odczyta również wszystkie przedstawione powyżej wykroczenia.

Dlatego bardzo ważnym jest, aby kierowcy byli zapoznani z treścią Ustawy o czasie pracy kierowców oraz świadomi swoich praw i obowiązków z niej wynikających. 

Kompleksowa obsługa firm transportowych Spark. Tel. 510-215-235, e-mail: biuro(at)dlatransportu.pl
Copyright © Spark 2011