Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców i innych

 

1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 16.09.2011r., która w artykule 6 pkt. 6 rozszerza obowiązek nałożony na pracodawców przez ustawę o czasie pracy kierowców w kwestii oświadczenia o wymiarze zatrudnienia. Obecnie poza określeniem przez pracownika na piśmie wymiaru lub braku zatrudnienia u innych pracodawców, musi on oświadczyć również przeciętną tygodniową liczbę godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu. Wzór oświadczenia oraz cała treść nowelizacji znajdują się w plikach do pobrania.

 

Ta sama nowelizacja wprowadziła wreszcie dodatkową porę nocną stosowaną dla celów ustalania czasu pracy. Zgodnie z artykułem 6 pkt. 2 pracodawca ma obowiązek określić porę nocną jako dowolne cztery godziny pomiędzy godziną 00:00 a 07:00. Dla celów naliczania dodatku do wynagrodzenia obowiązuje wciąż 8-godzinna pora nocna, którą należy określić jako 8 godzin między 21:00 a 07:00.

 

Uregulowana została również kwestia ruchomego czasu pracy. Dotyczy to przede wszystkim przewozów rzeczy, kiedy to rozkładów czasu pracy nie trzeba ustalać, a kierowcy mają pewną dowolność w kwestii godziny rozpoczęcia pracy. Po pisemnym ustalenia takiej formy rozliczeń pracodawca może uniknąć dodatkowych nadgodzin dobowych wynikających z nachodzenia dób pracowniczych w przypadku gdy kierowca drugiego dnia rozpocznie pracę szybciej niż dnia poprzedniego. Na przykład jeżeli kierowca rozpoczął pracę w poniedziałek o godzinie 9:00 i pracował do godziny 18:00, a we wtorek przyjdzie na godzinę 7:00 to pomimo dwie godziny od 7:00 do 9:00 należały jeszcze do poprzedniej doby pracowniczej co tworzyło 2 godziny nadplanowe, czyli nadgodziny.

Kompleksowa obsługa firm transportowych Spark. Tel. 510-215-235, e-mail: biuro(at)dlatransportu.pl
Copyright © Spark 2011