Księgowość, kadry i płace JUŻ w ofercie

Chcąc sprostać wymaganiom i potrzebom klientów rozszerzyliśmy swoją ofertę o usługi księgowo – rachunkowe. Jednak podobnie jak w przypadku ewidencji czasu pracy poszliśmy o krok dalej i zwykłą obsługę księgową rozszerzyliśmy o specjalistyczne analizy i raportowanie księgowe, według potrzeb konkretnych klientów.

 

 

Oferujemy:

  • Obsługę podatkową (księgi handlowe / podatkowa książka przychodów i rozchodów / ryczałt ewidencjonowany / karta podatkowa / pełna ewidencja dla potrzeb VAT / ewidencja środków trwałych)
  • Obsługę księgową (sprawozdania dla banków i innych instytucji finansowych, symulacje finansowe, dofinansowania, pomoc de minimis)
  • Obsługę kadrową (zgłaszanie nowozatrudnionych i zwolnionych pracowników do ZUS, umowy cywilno – prawne, prowadzenie akt osobowych, ewidencja absencji, przygotowywanie umów, regulaminy pracownicze, dobór warunków zatrudnienia, świadectwa pracy)
  • Obsługę płacową (ewidencja czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie delegacji, rozliczanie umów cywilno – prawnych)
  • Inne, jak zakładanie nowych firm w postaci działalności gospodarczej lub spółki cywilnej,  sprawozdania dla GUS, opłata środowiskowa, Viatoll, OC zdolności finansowej, prace interwencyjne z PUP.

Swoją ofertę kierujemy głównie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw transportowych, dla których outsourcing usług księgowych jest najkorzystniejszy ze względów finansowych oraz odpowiedzialności prawnej za ewentualne błędy i niedopatrzenia.

 

Współpraca z naszą firmą pozwoli Państwu skoncentrować swój czas i uwagę na działalności zarobkowej,  oddając obsługę podatkowo – prawno – administracyjną specjalistom z branży, a wszystko oczywiście za rozsądną cenę. 

 

Zachęcamy do umawiania się na spotkania i prezentacje naszej oferty.

Kompleksowa obsługa firm transportowych Spark. Tel. 510-215-235, e-mail: biuro(at)dlatransportu.pl
Copyright © Spark 2011