Aktualności

17 lutego 2012

Wraz z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym zwiększyła się odpowiedzialność finansowa kierowcy oraz obowiązuje nowy taryfikator kar. Maksymalna kara dla kierowcy została podniesiona z 1 000 zł na 2 000 zł. Kary za wszystkie wykryte wykroczenia sumują się, jednak łączna kara nie może przekroczyć ustalonej w ustawie granicy 2 000 zł.

15 lutego 2012

Z radością informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z Pomorskim Stowarzyszeniem Przewoźników Drogowych w Gdyni, które zrzesza ponad tysiąc firm z branży transportowej.

Wstępując w szeregi zrzeszenia zagwarantowaliśmy wszystkim naszym klientom, którzy są członkami PSPD specjalne zniżki i promocje.

12 lutego 2012

Od 1 stycznia tego roku obowiązuje nowa wersja ustawy o transporcie drogowym, która daje przewoźnikom nowe przywileje związane z odpowiedzialnością za naruszenia popełnione przez kierowców. Warunki określone ustawą warto znać a procedury obowiązujące w firmie opracować tak by móc korzystać z wprowadzonych przywilejów.

2 lutego 2012

Obowiązek wykazania zdolności finansowej funkcjonuje już od dawna a jego podstawą jest ustawa o transporcie drogowym artykuł 5 pkt. 3.  I tak jeszcze zanim weszło w życie rozporządzenie 1071 organy licencyjne wymagały przy wydawaniu licencji, aby przedsiębiorca wykazał swoją sytuację finansową. Obecnie jednak wszystko się mocno skomplikowało.

2 lutego 2012

Zakończyliśmy wdrażanie nowego programu płacowego i powiększyliśmy ofertę o naliczanie
wynagrodzenia oraz diet.

2 lutego 2012

Zakończyliśmy wdrożenie systemu płacowego, dzięki czemu nasza oferta powiększyła się o wartościowe naliczenie wynagrodzenia brutto z uwzględnieniem wszystkich składników oraz naliczanie diet krajowych i zagranicznych.

<<
1
2
3
4
>>
Kompleksowa obsługa firm transportowych Spark. Tel. 510-215-235, e-mail: biuro(at)dlatransportu.pl
Copyright © Spark 2011