Aktualności

12 czerwca 2012

Wszystkich aktualnych klientów zapraszamy do skorzystania ze specjalnej pormocji KLIENT Z POLECENIA. Pozwoli ona obniżyć koszt naszej obsługi przez jeden miesiąc nawet do 0 zł !!! Zapraszamy do zapoznania się z warunkami promocji.

11 czerwca 2012

Ograniczenia w ruchu pojazdów wprowadzane w okresach świątecznych potrafią być kłopotliwe i bardzo uciążliwe, szczególnie dlak ierowców powracających do kraju z dłuższych zleceń zagarnicznych. Z myślą o takich sytuacjach Minister Transportu wprowadził wyjątek, o którym warto wiedzieć.

11 czerwca 2012

Zgodnie z art. 9 Rozporządzenia 561/2006 odpoczynek dobowy można przerwać w dwóch określonych przypadkach - podróży promem lub pociągiem. Przepis ten obowiązujący od dawna jest bardzo przydatny, ale niewszystkim znany. Dzięki odpowiedniemu udokumentowaniu zdarzenia można uniknąć kar i usprawnić pracę oraz planowanie.

24 kwietnia 2012

Do 10 września należy wymienić prawa jazdy na nowe - już w wersji zawodowej. Dotyczy to wszystkich, którzy nabyli prawo do prowadzenia pojazdów kategorii C do dnia 31 grudnia 2000 roku oraz kategorii D do dnia 31 grudnia 2005 roku. Jak wygląda procedura wymiany i kto ponosi jej koszty ? Sprawdź czytając pełny tekst aktualności.

14 marca 2012

Niektórzy pracodawcy chcąc uniknąć prowadzenia rozległej ewidencji czasu pracy kierowców i rozliczania wynagrodzenia w oparciu o dane z tachografów decydują się na wprowadzenie ryczałtów. Należny jednak pamiętać, że ryczałty muszą być wiarogodne, czyli odpowiadać wysokości dodatków jakie powinien otrzymać kierowca. Wprowadzenie ryczałtów nie zwalnia też pracodawcy z obowiązku prowadzenia kompletnej ewidencji czasu pracy.

29 lutego 2012

Styczniowa nowelizacja ustawy zawiera wiele zmian działających na korzyść przedsiębiorców. Jedną z takich zmian jest uzależnienie maksymalnej kary pieniężnej nałożonej na przedsiębiorcę w wyniku kontroli przedsiębiorstwa od rozmiarów przedsiębiorca. Obniżona została również maksymalna kara z kontroli na drodze.

<<
1
2
3
4
>>
Kompleksowa obsługa firm transportowych Spark. Tel. 510-215-235, e-mail: biuro(at)dlatransportu.pl
Copyright © Spark 2011